Gurindam: Pengertian, Jenis, Ciri-Ciri dan Contohnya

Gurindam: Pengertian, Jenis, Ciri-Ciri dan Contohnya

Pengertian Gurindam merupakan wujud puisi lama yang terdiri berasal dari dua bait, tiap-tiap bait terdiri berasal dari 2 baris kata-kata bersama rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau dampak sastra Hindu. Gurindam berasal berasal dari bhs Tamil (India) ialah kirindam yang artinya pada awalnya amsal, perumpamaan. Baris pertama berisikan seperti pertanyaan, problem atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawaban nya atau akibat berasal dari problem atau perjanjian terhadap baris pertama tadi.

Jenis-Jenis Gurindam
1. Gurindam Berangkai, merupakan wujud gurindam yang dicirikan bersama tutur yang mirip terhadap baris pertama tiap baitnya. contoh:

Lakukan saja yang menurutmu benar
Lakukan saja yang menurutmu pantas
Hidup hanya tergantung hati
Hidup hanya sesaat dan lantas mati

2. Gurindam Berkait, merupakan gurindam yang dicirikan bersama ada ketergantungan antara bait pertama bersama bait-bait berikutnya. contoh:

Siapa tak sudi sesat dunia akhirat
maka cepatlah taubat sebelum akan terlambat
tetapi siapa yang segera bertaubat sebelum akan akhir zaman
maka didapatlah itu yang namanya selamat

Ciri-Ciri Gurindam
Gurindam hanya terdiri berasal dari dua baris, tidak lebih terhadap tiap baitnya.
Jumlah kata masing-masing baris hanya kira-kira 10-14 kata saja.
Pada tiap baris bersajak A-A, B-B, dan seterusnya.
Pada tiap baris gurindam punya ikatan sebab-akibat.
Baris kedua berupa isi.
Isi atau makna berasal dari gurindam terdapat terhadap baris kedua.
Isi gurindam biasanya berupa nasehat-nasehat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara.

Baca Juga >>> Kumpulan Cerpen Tentang Harapan, Cinta, Kecemasan, Penderitaan, Keadilan dan Kebahagiaan

Contoh Gurindam
Karya Raja Ali Haji

Gurindam I
Ini gurindam pasal yang pertama:
Barang siapa tak ada memegang agama,sekali-kali tak ada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat,maka ia itulah orang ma’rifat Barang siapa mengenal Allah,suruh dan tegahnya tak ada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri,maka telah mengenal dapat Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia,tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat,tahulah ia dunia melarat.

Gurindam II
Ini gurindam pasal yang kedua:
Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti tempat tinggal tak ada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua temasya. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Gurindam III
Ini gurindam pasal yang ketiga:
Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.
Apabila terpelihara kuping,
khabar yang jahat tiadalah damping.
Apabila terpelihara lidah,
nescaya bisa daripadanya faedah.
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
daripada segala berat dan ringan.
Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fi’il yang tak ada senonoh.
Anggota sedang hendaklah ingat,
di situlah banyak orang yang hilang semangat
Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berlangsung yang mempunyai rugi.

Gurindam IV
Ini gurindam pasal yang keempat:
Hati kerajaan di dalam tubuh,
jikalau zalim segala bagian pun roboh.
Apabila dengki telah bertanah,
datanglah daripadanya sebagian anak panah.
Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
di situlah banyak orang yang tergelincir.
Pekerjaan marah jangan dibela,
nanti hilang akal di kepala.
Jika sedikitpun berbuat bohong,
boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.
Tanda orang yang terlalu celaka,
aib dirinya tak ada ia sangka.
Bakhil jangan diberi singgah,
itupun perampok yang terlalu gagah.
Barang siapa yang telah besar,
janganlah kelakuannya menyebabkan kasar.
Barang siapa perkataan kotor,
mulutnya itu perumpamaan ketur.
Di mana sadar tidak benar diri,
jika tidak orang lain yang berperi.

Gurindam V
Ini gurindam pasal yang kelima:
Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa,
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
sangat memeliharakan yang sia-sia.
Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada perbuatan dia.
Jika hendak mengenal orang yang berilmu,
bertanya dan studi tiadalah jemu.
Jika hendak mengenal orang yang berakal,
di dalam dunia menyita bekal.
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
lihat terhadap saat bercampur bersama orang ramai.

Gurindam VI
Ini gurindam pasal yang keenam:
Cahari olehmu dapat sahabat,
yang boleh dijadikan obat.
Cahari olehmu dapat guru,
yang boleh tahukan tiap seteru.
Cahari olehmu dapat isteri,
yang boleh menyerahkan diri.
Cahari olehmu dapat kawan,
pilih segala orang yang setiawan.
Cahari olehmu dapat abdi,
yang tersedia baik sedikit budi,

Gurindam VII
Ini Gurindam pasal yang ketujuh:
Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuk dusta.
Apabila banyak berlebih-lebihan suka,
itulah tanda hampir duka.
Apabila kita kurang siasat,
itulah tanda pekerjaan hendak sesat.
Apabila anak tidak dilatih,
jika besar bapanya letih.
Apabila banyak mencela orang,
itulah tanda dirinya kurang.
Apabila orang yang banyak tidur,
sia-sia sahajalah umur.
Apabila mendengar dapat khabar,
menerimanya itu hendaklah sabar.
Apabila menengar dapat aduan,
membicarakannya itu hendaklah cemburuan.
Apabila perkataan yang lemah-lembut,
lekaslah segala orang mengikut.
Apabila perkataan yang terlalu kasar,
lekaslah orang sekalian gusar.
Apabila pekerjaan yang terlalu benar,
tidak boleh orang berbuat onar.

Gurindam VIII
Ini gurindam pasal yang kedelapan:
Barang siapa khianat dapat dirinya,
apalagi kepada lainnya.
Kepada dirinya ia aniaya,
orang itu jangan engkau percaya.
Lidah yang puas membetulkan dirinya,
daripada yang lain bisa kesalahannya.
Daripada memuji diri hendaklah sabar,
biar terhadap orang datangnya khabar.
Orang yang puas menampakkan jasa,
setengah daripada syirik mengaku kuasa.
Kejahatan diri sembunyikan,
kebaikan diri diamkan.
Keaiban orang jangan dibuka,
keaiban diri hendaklah sangka.

Gurindam IX
Ini gurindam pasal yang kesembilan:
Tahu pekerjaan tak baik,
tetapi dikerjakan,
bukannya manusia yaituiah syaitan.
Kejahatan seorang perempuan tua,
itulah iblis punya penggawa.
Kepada segaia hamba-hamba raja,
di situlah syaitan tempatnya manja.
Kebanyakan orang yang muda-muda,
di situlah syaitan daerah berkuda.
Perkumpulan laki-laki bersama perempuan,
di situlah syaitan punya jamuan.
Adapun orang tua yang hemat,
syaitan tak puas menyebabkan sahabat
Jika orang muda kuat berguru,
dengan syaitan jadi berseteru.

Gurindam X
Ini gurindam pasal yang kesepuluh:
Dengan bapa jangan durhaka,
supaya Allah tidak murka.
Dengan ibu hendaklah hormat,
supaya badan bisa selamat.
Dengan anak janganlah lalai,
supaya boleh naik ke sedang balai.
Dengan isteri dan gundik janganlah alpa,
supaya kemaluan jangan menerpa.
Dengan teman hendaklah adil sehingga tangannya jadi kafill.

Gurindam XI
Ini gurindam pasal yang kesebelas:
Hendaklah berjasa,
kepada yang sebangsa.
Hendaklah jadi kepala,
buang perangai yang cela.
Hendaklah memegang amanat,
buanglah khianat.
Hendak marah,
dahulukan hajat.
Hendak dimulai,
jangan melalui.
Hendak ramai,
murahkan perangai.

Gurindam XII
Ini gurindam pasal yang kedua belas:
Raja muafakat bersama menteri,
seperti kebun berpagarkan duri.
Betul hati kepada raja,
tanda jadi sebarang kerja.
Hukum adil atas rakyat,
tanda raja beroleh inayat.
Kasihkan orang yang berilmu,
tanda rahmat atas dirimu.
Hormat dapat orang yang pandai,
tanda mengenal kasa dan cindai.
Ingatkan dirinya mati,
itulah asal berbuat bakti.
Akhirat itu terlalu nyata,
kepada hati yang tidak buta.

Sumber : https://www.ruangguru.co.id/download-contoh-surat-penawaran-harga-yang-benar/

You May Also Like

About the Author: eadp0